Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VIBEZ PRO verwerkt een aantal van de door u verstrekte persoonsgegevens, omdat u gebruik
maakt van onze diensten of informatie wenst te ontvangen. Via de aanvraagformulieren via onze
website wordt hier expliciet toestemming om gevraagd, en kunt u uw gegevens ook inzien en
verwijderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Persoonsnaam (voor en achternaam)
• Adresgegevens (Straatnaam/postcode/woonplaats/land)
• BTW nummer (indien van toepassing)
• KvK nummer (indien van toepassing)
• E-mail adres
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• Kenteken van uw auto (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie en noodzaak om gevoelige of bijzondere persoonsgegevens te
verzamelen en/of te verwerken. Of van mensen (websitebezoekers) jonger dan 18 jaar, zonder
toestemming van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een
(website)bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze informatie. Ook zal er door ons nooit gevraagd
worden om gevoelige en/of bijzondere persoonsinformatie. Mocht u dat om een of andere reden
wel overkomen door een van onze medewerkers, dan zouden wij daar graag een melding van
ontvangen op [email protected]

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VIBEZ PRO verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

• Om uw bestelling in behandeling te nemen
Voor uw bestelling hebben wij uw bedrijfsnaam (indien van toepassing) en/of uw voor en achtenaam
, e-mailadres(sen), adres(sen), uw telefoonnummer, BTW-nummer (indien van toepassing), en KvK
nummer (indien van toepassing) nodig. Ook het kenteken van de auto waarvoor u bij ons een
bestelling plaatst kunnen wij opvragen en verwerken. Hiermee kunnen wij u bestelling op een
correcte manier uitvoeren, en eventueel laten bezorgen door een pakketdienst. Door middel van uw
auto-kenteken kunnen wij verifiëren of de door u bestelde set ook 100% op uw auto past.

• Contact met ons bedrijf
U kunt met ons bellen, emailen, whatsappen, chatten (via facebook messenger) of een aanvraag
versturen (contactformulier via onze website). Om u snel te kunnen helpen bij vragen en
bestellingen, maken wij gebruik van uw gegevens die u ons op dat moment aanreikt, en maken we
daar soms notities van die we (voor de korte termijn) bewaren. Dit vaak om u op een later moment
een offerte of bestelling doen toekomen.

• Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen &
acties. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link
onderaan in elke nieuwsbrief. Of u kunt ons een email sturen op [email protected]

• Fraude/Oplichting/Achterstallige betalingen
Met fraude of oplichting willen wij niets te maken hebben. Mocht ons dit overkomen of er is een
vermoeden van fraude, oplichting of er blijft een rekening onbetaald dan zullen wij klantgegevens
inzetten om dit te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, geven wij deze
klantgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties of een incassobureau.

• Betaalwijze
Wij hanteren het beleid dat u vooraf of tijdens de montage c.q. ter plekke betaald. Dit kan contant of
per pin. Het is niet mogelijk voor consumenten/particulieren om achteraf of in termijnen te betalen.
Ook in geval van een bestelling met een bezorging op uw thuisadres is het alleen mogelijk om vooraf
per bank/IDEAL te betalen. Pas als de betaling binnen is zullen wij de bestelling naar u versturen. Uw
gegevens gebruiken wij dan ook alleen om een bestelling in behandeling te nemen, en om u een
IDEAL betaallink of onze bankgegevens toe te sturen.
Voor zakelijke B2B klanten is het wel mogelijk om achteraf op rekening te betalen. Echter voor
nieuwe zakelijke klanten vragen wij u wel om de eerste 3x bestellingen vooraf te betalen. Als er een
goede en betrouwbare handelsrelatie is ontstaan komt u als bedrijf in aanmerking om achteraf op
rekening te betalen. Uw bedrijfsgegevens kunnen wij gebruiken om u te bellen/emailen om u
zodoende te herinneren aan een factuur die is verlopen. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan
een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

• Website / Cookies
VIBEZ PRO gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze
website wordt opgeslagen op uw eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede en volledige werking van onze website en voor uw
gebruiksgemak. Ook kunnen wij functionele data uit de cookies verkrijgen, volledig anoniem en
niet privacy gevoelig, en hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser permanent
verwijderen.

• Social Media/Internet
Regelmatig maken wij foto’s of filmpjes van auto’s waarop wij velgen/banden hebben
gemonteerd. Dat kunnen wij ook van uw auto doen, echter vragen wij vooraf altijd uw
(mondelinge) toestemming. Deze foto’s gebruiken wij voor marketing/social media doeleinden
of voor onze fotogalerij op de website, en kunnen dus openbaar op het internet verschijnen.

• Camerabeveiliging
Om diefstal / misbruik / vandalisme te voorkomen is ons bedrijfspand voorzien van
beveiligingscamera’s. Deze zijn zowel binnen als buiten ons pand geplaatst. Als u ons bedrijf
betreed kunt u middels een videoscherm zien dat er beelden van u worden gemaakt, én worden
opgeslagen. Dit tot een maximum van 2 weken, daarna worden alle beelden automatisch
verwijderd. Onze camerabeveiligingsapparatuur is apart en passend beveiligd, en wordt niet
openbaar of met derden gedeeld. Dit is puur voor intern gebruik. Indien wij het vermoeden
hebben van diefstal / misbruik / vandalisme dan behouden wij ons het recht voor om deze
camerabeelden en persoonsgegevens zoals bijv. een kenteken of uw persoon/uiterlijke
kenmerken te gebruiken om aangifte te doen bij de wettelijke instanties.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang de wet ons voorschrijft, of andere instanties ons
verplichten om dit langer te bewaren. En natuurlijk net zo lang een (zakelijke) relatie
voortduurt.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

• Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
- Onze leveranciers
- Onze transporteurs
- Onze accountant
- De belastingdienst
- Onze (administratie)software leverancier

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of permanent te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door VIBEZ PRO .
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verzamelen en naar een
andere, door u genoemde organisatie of partij, te versturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens sturen naar [email protected] Ook een verzoek tot intrekking van uw
toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen
naar [email protected]

Echter, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij
altijd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit is uiteraard ter
bescherming van uw privacy en gevoelige persoonsgegevens.
Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen, met een maximum van 1 week.
Tevens kunt u, als u onrechtmatigheden heeft geconstateerd, een klacht in dienen bij de
Nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

VIBEZ PRO neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij nemen passende
en doeltreffende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze
computers zijn beveiligd met een toegangscode welke regelmatig wordt gewijzigd. Tevens is ons
softwarepakket apart beveiligd met een afdelingsnaam, gebruikersnaam, én wachtwoord.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn door ons, of als er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via [email protected] of
via de contactgegevens op www.vibez.pro/contact.
Het is vanzelfsprekend dat VIBEZ PRO uw persoonsgegevens niet aan derden verkoopt en
verstrekt, indien dat niet nodig is voor de uitvoering van een bestelling of om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen.

Bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, vragen wij om een verklaring
(verwerkersovereenkomst) dat ook zij werken met eenzelfde of hoger niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens dan dat wij doen. VIBEZ PRO blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen